Et designeksempel fra NRK

 

NRK kjenner vi jo alle til, så Norges Rikskringkasting krever kun en begrenset presentasjon for å komme inn på emnet for hva denne artikkelen handler om. Selskapet er et godt eksempel for designretningslinjene i en bedrift, fordi NRK har en ganske god og anerkjent profil, og fordi vi alle kjenner selskapet.

Hovedlinjene i eksemplet er for å understreke hvordan vi bruker design for å vise frem en enhetlig linje ovenfor utenforstående, og for hvordan man som et selskap bruker dette etablerte skillet mellom den egne institusjonen, og andre institusjoner.

Om vi ser nærmere på eksemplet fra NRK finner vi at selskapet, ikke overraskende gjør alt riktig når det kommer til bruken av grafikk og design for sine indre anliggender. Grunnen er selvfølgelig at det er en prestisjebedrift som har tilgang på dyktige folk.

Eksemplet er lite, og vi går i detalj

Som en del av sin merkevarebygging har NRK utviklet et eget designprogram. Dette er et verktøy for å bygge og opprettholde en visuell profil for selskapets mange produkter. Dertil har selskapet også bygget opp en rekke instrukser for hvordan det grafiske designet til organisasjonen skal se ut. Her dekkes alle områder, både når det gjelder merking av lisensprodukter, som DVD-er, lydbøker, CD-er og bøker, men også så enkle ting som skilting i bygget, så vel som merker på tøy og kjøretøy.

Om vi nå ser på innholdet på NRK sine sider om interne og eksterne skilter for selskapets eiendommer og bygg, er det viktig å legge merke til hvor nøyaktige alle aspekter beskrevet, og hvor spesifikt det hele er lagt opp. Instruksjonen forteller for eksempel at alle skilter skal følge normen om at de skrives i News Gothic MT-skriftsatsen, men at denne alltid skal ha formatet ‘regular’. Ytre skilt skal alltid ha en offisiell logo, om det ikke er et distriktskontor, eller et datterselskap som nyter en viss selvstendighet.

For å unngå forvirring i fargevalg har selskapet også utviklet en egen fargepalett, for å unngå avvik og forvekslinger som kan følge ut fra forskjellige referanserammer for farger. De ytre skiltene skal for eksempel alltid ha en bakgrunn som er merket palettfager 14 og omtales som NRK-blå. Tekstfarven er merket på samme viset, og skal i følge standarden alltid være palettfarge 8, som omtales som NRK-hvit.

Formater og avstander for skilt, så vel indre som ytre, er også tilgjengelige for alle ansattes bruk, slik at alle holder seg til de gitte retningslinjene. For å gjøre det hele infanterisikkert er det utviklet bakgrunner med stiplede mønster, som også fører til at alle kan bruke disse planene for å gjennomføre et enhetlig design, hvor også alle formater, logoer og tekstbiter fungerer harmonisk med hverandre. Normene gjelder helhetlig, både for selskapets online-profil, så vel som for alle andre produkter.